COVID-19 mjere

COVID-19 mjere

Dana 17. rujna 2020. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona sa izmjenama i dopunama u području oporezivanja zbog pandemije bolesti COVID 19.

Porez na promet nekretninama

Porez na promet nekretninama

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 143/14; dalje u tekstu Zakon o PPNu) mijenjaju se i dopunjuju područja koja se odnose na predmet oporezivanja, poreznu osnovicu, porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo,...
Porez na dobit – novosti

Porez na dobit – novosti

Novim odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 143/2014) mijenja se trenutak kada poduzetnik fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti obvezno prelazi na sustav plaćanja poreza na dobit i vođenja dvojnog knjigovodstva.