Međunarodno porezno pravo

Bilateralni ugovori o sprječavanju dvostrukog oporezivanja

Hrvatska je sklopila mnogobrojne bilateralne ugovore kojima je cilj sprječavanje dvostrukog oporezivanja. Riječ je o međunarodnim ugovorima, kojima je regulirano u kojoj mjeri država potpisnica ima pravo na oporezivanje dobiti ili dohotka ostvarenog u jednoj državi ugovornici ili pravo na oporezivanje prihoda od imovine koja se nalazi u jednoj od tih dviju država ugovornica. Ugovor treba spriječiti da fizičke ili pravne osobe koje u obje države ugovornice primaju ili ostvaruju dohodak ne plaćaju porez dva puta.

Temeljna načela međunarodnog poreznog prava

U međunarodnom poreznom pravo postoje određena načela koji pomažu u primjeni ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja:

 

  • načelo rezidentnosti: prema tom načelu, osoba podliježe oporezivanju u državi u kojoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište
  • načelo izvora prihoda: prema tom načelu, osoba podliježe oporezivanju u državi iz koje prima prihode
  • načelo svjetskog dohotka: prema tom načelu, osoba podliježe oporezivanju određene države sa svojim cjelokupnim dohotkom
  • načelo teritorijalnosti: prema tom načelu, osoba podliježe oporezivanju dohotka koje ostvari na teritoriju određene države

Sprječavanje dvostrukog oporezivanja

Nakon dodjele prava oporezivanja određenoj državi, dvostruko oporezivanje se u načelu sprječava sa sljedećim metodama:

 

  • metoda izuzeća: država izuzima od poreza dohodak ostvaren u inozemstvu. Pod određenim okolnostima i ako je tako ugovoreno, izuzeti prihod može se uključiti u poreznu osnovicu radi utvrđivanja prosječne porezne stope koja će se zatim primijeniti na dohodak ostvaren samo u tuzemstvu (tzv. progresivna porezna stopa).
  • metoda uračunavanja: dohodak ostvaren u inozemstvu oporezuje se i u tuzemstvu, ali se porez plaćen na taj isti dohodak u inozemstvu uračunava u tuzemstvu.

Podrška kod sprječavanja dvostrukog oporezivanja

Savjetovanje daje podršku klijentima kod kontrole i primjeni odredaba bilateralnih sporazuma, te u prijavi inozemnog dohotka u Hrvatskoj. Uz to, Savjetovanje može pomoći u koordinaciji međunarodnog oporezivanja u suradnji s poreznim savjetnikom druge države.

U dosadašnjem radu Savjetovanje je već pružalo pomoć tvrtkama i pojedincima u primjeni ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja. Bilo da je riječ o analizi formiranja stalne poslovne jedinice u drugoj državi, kvalifikacija prihoda od prodaje udjela društva od strane hrvatskog rezidenta ili oporezivanja izaslanog radnika. Pored vlastitih klijenata, Savjetovanje pomaže i drugim poreznim savjetnicima ili odvjetnicima u primjeni ugovora o sprječavanju dvostrukog oporezivanja za njihove klijente.

Ekspanzija u inozemstvo

Ako hrvatski poduzetnik želi proširiti svoju poslovnu djelatnost u inozemstvo, postoje neke zamke na koje treba pripaziti.

Na prvom mjestu je analiza poslovnih mogućnosti u drugoj državi kao i ispunjavanje zakonskih uvjeta za obavljanje djelatnosti u istoj. U inozemstvu se zatim moraju pronaći i zaposliti pouzdani zaposlenici, što obično nije jednostavno prilikom pokretanja poslovanja na tuđem tržištu. Nakon toga je potrebno pripaziti na porezne implikacije takve djelatnosti, što predstavlja osobit izazov za domaće poduzetnike.

Trebate međunarodno porezno savjetovanje?

Savjetujte se s timom naših stručnjaka

Savjetovanje
Huzanić j.t.d.

Bartolići 47
10000 Zagreb

KONTAKT PODACI

porezno@savjetovanje.eu
+385 98524683

DODATNA ADRESA

Josipa Marohnića 1/1-7 kat (City Plaza Zagreb)

PODACI O DRUŠTVU

IBAN: HR3524020061100682842
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a 51000 Rijeka

Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080885074
OIB: 75810964287
VAT ID: HR75810964287

uplaćeni kapital: 5.000,00 kuna
odgovorna osoba: Bojan Huzanić

Savjetovanje Huzanić j.t.d.
dio je grupacije TPA.