Porezno
savjetovanje

Vaš ovlašteni porezni savjetnik stoji Vam na raspolaganju sa širokim spektrom usluga vezanih uz porezna i druga pitanja. Odgovaramo na Vaše upite pismenim putem, a po potrebi vodimo i osobni razgovor (kod nas ili u Vašem uredu).

Osobni savjetnik će Vas aktivno obavještavati o svim poreznim promjenama, koje bi mogle biti od važnosti za Vaše društvo.

Tekuće porezno savjetovanje uključuje:

 • porezno savjetovanje u pogledu nacionalnog poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost, poreza na dohodak, poreza po odbitku, carina, te ostalih fiskalnih i parafiskalnih davanja (npr. raznih doprinosa)
 • preventivni porezni pregledi poslovanja Vašeg društva te preporuke kako bi se minimizirali, odnosno potpuno otklonili problemi koji bi mogli nastati u slučaju nadzora društva od strane Porezne uprave
 • porezna optimizacija poslovanja i porezno optimalno strukturiranje transakcija
 • pomoć tijekom nadzora Porezne uprave u obliku pripreme dokumentacije i pojašnjenja, te pomoć pri upravnom postupku
 • pomoć pri izradi prijava poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost s popratnom dokumentacijom

Izvanredno savjetovanje:

 • razvijanje politika transfernih cijena kod poslovanja s povezanim društvima
 • savjetovanje pri odabiru porezno optimalnih izvora financiranja
 • savjetovanje pri spajanju, pripajanju i odvajanju, odnosno podjeli te likvidaciji društva
 • savjetovanje izaslanih radnika
 • izrada posebnih (polugodišnjih, kvartalnih) i specifičnih izvještaja
 • obračun plaća i poreza na dohodak (paušalno oporezivanje, vođenje poslovnih knjiga)

Poslovno savjetovanje

 • savjetovanje iz područja financija i računovodstva
 • savjetovanje i sudjelovanje u izboru računovodstvenih politika te simulaciju njihovog utjecaja na poslovni rezultat, a time i na poreznu osnovicu
 • pomoć pri ustroju praćenja troškova te sugestije kako utjecati na njihovo smanjenje
 • savjetovanje iz područja upravljanja – kako revidirati strategiju koja će vam pomoći u ostvarenju ciljeva
 • savjetovanje i ustroj kontrolinga
 • savjetovanje o tome kako uspješno upravljati likvidnom imovinom (zalihama, potraživanjima, financijskom imovinom i novcem)
 • izrada poslovnih planova
 • savjetovanje kod financijskog planiranja kao i priprema i podrška kod razgovora s potencijalnim ulagačima ili zajmodavcima
 • analiza tržišta i konkurencije

Zastupanje

 • podrška kod poreznih ili drugih državnih inspekcija
 • zastupanje u upravnim postupcima
 • priprema žalbi, te upravnih i ustavnih tužbi
 • podrška kod prekršajnih i kaznenih sudova

Kontrola postojeće strukture i porezno planiranje

Česte izmjene poreznog zakonodavstva utječu na nužnost redovite provjere poslovne strukture i poslovnih procesa naših klijenata. Iz tog je razloga Savjetovanje Huzanić svoju pažnju osobito usmjerilo na porezno planiranje.

Godišnji pregled i porezno planiranje za poduzetnike i slobodne djelatnosti neizostavni je dio svakog poreznog savjetovanja, a kako bi klijent unaprijed bio upoznat s poreznim opterećenjem i mogućnošću utjecaja na isto.

Savjetovanje s iskustvom, kompetencijama i kvalitetom

Kao iskusni i kvalificirani konzultanti, naše klijente zastupamo u pravnim postupcima, osobito pripremajući prigovore na zapisnike Porezne uprave ili žalbe u upravnim sporovima.

Visoku kvalitetu naših savjetodavnih usluga osiguravamo zahvaljujući timu kvalificiranih i iskusnih poreznih savjetnika i zaposlenika, redovitom obrazovanju i doškolovanju, te implementiranim sustavom provjere kojim se osigurava kontinuitet poslovanja.

Trebate poreznog savjetnika?

Savjetujte se s timom naših stručnjaka

Savjetovanje
Huzanić j.t.d.

Bartolići 47
10000 Zagreb

KONTAKT PODACI

porezno@savjetovanje.eu
+385 98524683

DODATNA ADRESA

Josipa Marohnića 1/1-7 kat (City Plaza Zagreb)

PODACI O DRUŠTVU

IBAN: HR3524020061100682842
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a 51000 Rijeka

Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080885074
OIB: 75810964287
VAT ID: HR75810964287

uplaćeni kapital: 5.000,00 kuna
odgovorna osoba: Bojan Huzanić

Savjetovanje Huzanić j.t.d.
dio je grupacije TPA.