Porezno savjetovanje

Vaš ovlašteni porezni savjetnik stoji Vam na raspolaganju sa širokim spektrom usluga vezanih uz porezna i druga pitanja. Odgovaramo na Vaše upite pismenim putem, a po potrebi vodimo i osobni razgovor (kod nas ili u Vašem uredu).

Pravno savjetovanje

Između poreznog i općeg prava vrlo često postoji bliska povezanost. Tako je porezni savjetnik koji priprema obračun plaće, vrlo često prva kontakt osoba s kojom se razgovora o pitanjima radnog prava. Isto tako, kod pripreme određenog ugovora, poduzetnik najčešće kontaktira svojeg poreznog savjetnika.

Analiza poslovanja i poslovno savjetovanje

Većina se tvrtki dugi niz godina nalazi u okruženju ekonomskih, društvenih i tehnoloških promjena. Internacionalizacijom tržišta raste konkurencija i pritisak stalne racionalizacije troškova i povećanja prihoda, te se time povećaju i zahtjevi prema menadžmentu tvrtki. Za donositelja odluka to predstavlja povećanu nesigurnost, veću kompleksnost i sve veću odgovornost u korporativnom upravljanju.

Profesionalno vođenje financijskog knjigovodstva

Osnovna pretpostavka uspješnog poslovanja je uredno i vjerodostojno knjigovodstvo. Knjiženja i druga evidentiranja obavljamo potpuno, točno, pravodobno, uredno i u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske. Naš tim čine obrazovane, informirane i stručne računovođe sa dugogodišnjim iskustvom u vođenju svih vrsta poslovnih, poreznih i računovodstvenih evidencija.

Priprema i zastupanje kod poreznih nadzora, žalbenih postupaka i upravnog suda

Učestalost poreznih nadzora ovisi prvenstveno o veličini poreznog obveznika. Budući da velike tvrtke ostvaraju najviše oporezivih prihoda, njihove kontrole su puno češće i detaljnije od kontrola ostalih poreznih obveznika. No, u posljednjih nekoliko godina povećao se i broj poreznih nadzora kod malih i srednjih poreznih obveznika.

Transferne cijene

TRANSFERNE CIJENE KOD MEĐUNARODNIH TVRTKI Transferne cijene (“Transfer pricing“) imaju posebnu važnost za međunarodne tvrtke i obuhvaćaju cijene proizvoda, usluga, intelektualnog vlasništva te ostale naknade koje se zaračunavaju između povezanih osoba, ugovore na temelju kojih društva multinacionalnih kompanija sudjeluju u zajedničkim troškovima, npr. troškovima istraživanja i razvoja, te međukompanijsko financiranje.

Procjena vrijednosti poduzeća

Porezni savjetnik koji priprema obračun plaće vrlo često je prva kontakt osoba s kojom se razgovora o pitanjima radnog prava. Isto tako, kod pripreme određenog ugovora, poduzetnik najčešće kontaktira svog poreznog savjetnika.

Računovodstvo plaća i drugih primanja te kadrovske evidencije

Za poslodavce i zaposlene nudimo izradu svih propisanih mjesečnih i godišnjih izvještaja prema financijskim i poreznim tijelima, vođenje tekuće administracije koja uključuje prijave i odjave radnika, čuvanje trajne kadrovske dokumentacije, obračun plaća, ispis i priprema naloga za plaćanje te osnove savjetovanja iz radnog prava.

Međunarodno porezno pravo

BILATERLNI UGOVORI O SPRJEČAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA Hrvatska je sklopila mnogobrojne bilateralne ugovore kojima je cilj sprječavanje dvostrukog oporezivanja.

Prodaja ili kupnja poduzeća

Sve se više tvrtki u Hrvatskoj prodaje ili kupuje. Razlozi su različiti. S jedne strane dolazi do prijenosa tvrtki nasljeđivanjem unutar obitelji, a s druge strane prijenos uvjetuju gospodarska kretanja ili proces koncentracije određene industrije.

Porez na dodanu vrijednost

U dosadašnjem poslovanju, porez na dodanu vrijednost predstavljao je prolaznu stavku i bio jednostavan za primjenu. Međutim, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i primjenom novih pravila poslovanja na jedinstvenom zajedničkom tržištu Europske unije, porez na dodanu vrijednost u većini slučajeva predstavlja minsko polje.

Kontrola pravnog oblika

Uspjeh ili neuspjeh često ovisi o izabranom pravnom obliku poduzetnika. Koji pravni oblik je najprimjereniji ovisi o različitim faktorima – poreznim, ekonomskim ili pak ovisi o ograničenju odgovornosti.

Izaslanje djelatnika

Međunarodne koncerni vrlo često šalju svoje zaposlenike na rad u inozemstvu. Unaprijed je potrebno razjasniti mnoga pitanja.
Savjetovanje
Huzanić j.t.d.

Bartolići 47
10000 Zagreb

DODATNA ADRESA

Josipa Marohnića 1/1-7 kat (City Plaza Zagreb)

PODACI O DRUŠTVU

IBAN: HR3524020061100682842
Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a 51000 Rijeka

Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080885074
OIB: 75810964287

uplaćeni kapital: 5.000,00 kuna
odgovorna osoba: Bojan Huzanić

Savjetovanje Huzanić j.t.d.
dio je grupacije TPA.