Priprema i zastupanje kod poreznih nadzora, žalbenih postupaka i upravnog suda

Učestalost poreznih nadzora ovisi prvenstveno o veličini poreznog obveznika. Budući da velike tvrtke ostvaraju najviše oporezivih prihoda, njihove kontrole su puno češće i detaljnije od kontrola ostalih poreznih obveznika. No, u posljednjih nekoliko godina povećao se i broj poreznih nadzora kod malih i srednjih poreznih obveznika. Osim općeg poreznog nadzora Porezna uprava uvodi i posebne kontrole koje su koncetrirane na PDV ili samo porez na dohodak.

  Dobra priprema za porezni nadzor

  Svaki poduzetnik, freelancer ili vlasnik obrta može se pripremiti za porezni nadzor i tako smanjiti rizik negativnog ishoda. Onaj tko svoju računovodstvenu i poreznu dokumentaciju vodi uredno, vjerodostojno i u skladu s pozitivnim zakonskim normama, sprječava negativni ishod poreznog nadzora.

  Savjetovanje Huzanić daje klijentima podršku u pripremi za porezni nadzor i pomaže u pripremi potrebne dokumentacije i knjigovodstvenih isprava. Na zahtjev klijenata Savjetovanje Huzanić može napraviti kompletni porezni (pred)pregled ili samo ispitati formalnu ispravnost dokumenata i na taj način unaprijed eliminirati bilo kakve probleme s poreznim inspektorom. Uz to, Savjetovanje pruža podršku prilikom dokumentiranja ili utvrđivanja posebnih poslovnih procesa tijekom poreznog nadzora.

  Osim toga, podrška Savjetovanja Huzanić očituje se u razgovorima i pregovorima s poreznim inspektorima ili nužnoj korespondenciji s poreznim tijelima. Savjetovanje pomaže i u kontroli zapisnika sastavljenog od Porezne uprave, te izdanim rješenjima. U tim slučajevima, Savjetovanje se može pozvati na iskustvo partnera, člana društva ili poreznih savjetnika, koji su već radili na tim poslovima.

  Žalbeni postupak kod poreza

  Ako porezni obveznik smatra da je zapisnik nepotpun, pogrešan ili nije točno utvrđeno činjenično stanje, može podnijeti prigovor na zapisnik. U ovom trenutku Savjetovanje Vam može pomoći kod razjašnjenja činjenica, uputiti Vas u Vaša prava i pomoći u prikupljanju dokaza i utvrđivanja materijalne istine. Temeljem dosadašnjeg iskustva, smatramo da je pisani prigovor nabitniji trenutak za pozitivno rješavanje Vašeg poreznog postupka.

  Nakon podnošenja prigovora, porezno tijelo može prihvatiti osnove iz prigovora ili isti odbaciti. U oba slučaja treba donijeti porezno rješenje. Ukoliko je porezni obveznik nezadovoljan poreznim rješenjem, može, u roku od 30 dana podnijeti zalbu poreznom tijelu koje je izdalo rješenje. Temeljem žalbe, drugostupanjsko tijelo ispituje pravni temelj podnesene žalbe i odlučuje o istoj. U slučaju pozitivnog rješenja, pokreće se novi postupak utvrđivanja činjenica, odnosno,  rješenje se odbacuje u potpunosti ili djelomično. U slučaju negativnog rješenja, porezni obveznik ima pravo podnošenja tužbe Upravnim sudovima nadležnim prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta poreznog obveznika.

  Gotovo svakodnevno pripremamo žalbe

  U skladu s time, Savjetovanje Huzanić gotovo svakodnevno priprema žalbe za porezne obveznike. Ponekad se samo radi o računskim pogreškama ili krivo prepisanim podacima, no u većini slučajeva se radi o osporavanju nalaza porezne kontrole. U pojedinačnim slučajevima se osporava primjena određenog propisa ili složenom pravnom pitanju koje može imati i neustavni karakter.

  Temeljem dosadašnjih mnogobrojnih slučajeva, skupili smo dovoljno prakse da našim klijentima možemo pomoći u svim slučajevima koji se tiču poreznih pitanja. Isto tako, već unaprijed analiziramo uspješnost pojedinog spora te obavještavamo klijenta o svrsishodnosti žalbenog postupka kao i o potencijalnoj potrebi za tužbenim zahtjevom pred Upravnim sudom.

  Savjetovanje kao zastupnik pred upravnim sudom

  Tvrtka Savjetovanje HUzanić godišnje priprema nekoliko upravnih tužbi za svoje klijente pred upravnim sudovima. Uglavnom je riječ o strogo pravnim pitanjima, kao što je primjena određenih poreznih odredbi na konkretno činjenično stanje ili na moguću nezakonitost poreznog propisa, mišljenja Porezne uprave ili poreznog rješenja. Djelomično se pak radi o činjeničnim pitanjima kao što je to vrijednost izuzimanja ili ostvarenje određenih poreznih prekršaja.

  Na temelju dosadašnjeg iskustva tvrtke Savjetovanje u vođenju upravnih postupaka i zastupanja pred upravnim sudovima, Savjetovanje sve češće pruža pomoć i drugim poreznim savjetnicima ili odvjetnicima za njihove klijente.

   Trebate pomoć kod poreznog nadzora?

   Savjetujte se s timom naših stručnjaka

   Savjetovanje
   Huzanić j.t.d.

   Bartolići 47
   10000 Zagreb

   KONTAKT PODACI

   porezno@savjetovanje.eu
   +385 98524683

   DODATNA ADRESA

   Josipa Marohnića 1/1-7 kat (City Plaza Zagreb)

   PODACI O DRUŠTVU

   IBAN: HR3524020061100682842
   Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3a 51000 Rijeka

   Trgovački sud u Zagrebu
   MBS: 080885074
   OIB: 75810964287
   VAT ID: HR75810964287

   uplaćeni kapital: 5.000,00 kuna
   odgovorna osoba: Bojan Huzanić

   Savjetovanje Huzanić j.t.d.
   dio je grupacije TPA.