Porezno savjetovanje u Europi

Porezno savjetovanje u Europi

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam rezultate međunarodnog istraživanja “Tax Professions in Europe”, kojeg je provela njemačka Savezna komora poreznih savjetnika, a u kojoj je sudjelovala i Hrvatska komora poreznih savjetnika.

Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 4. dio

Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 4. dio

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 28. rujna 2023. izglasane su izmjene i dopune postojećih poreznih propisa. Većina izglasanih zakonskih promjena stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.
U nastavku donosimo pregled glavnih izmjena zakonskih propisa.

Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 4. dio

Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 3. dio

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 28. rujna 2023. izglasane su izmjene i dopune postojećih poreznih propisa. Većina izglasanih zakonskih promjena stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.
U nastavku donosimo pregled glavnih izmjena zakonskih propisa.

Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 4. dio

Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 2. dio

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 28. rujna 2023. izglasane su izmjene i dopune postojećih poreznih propisa. Većina izglasanih zakonskih promjena stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.
U nastavku donosimo pregled glavnih izmjena zakonskih propisa.

Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 4. dio

Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 1. dio

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 28. rujna 2023. izglasane su izmjene i dopune postojećih poreznih propisa. Većina izglasanih zakonskih promjena stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.
U nastavku donosimo pregled glavnih izmjena zakonskih propisa.

Novi pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Novi pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Novi Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor (NN, br. 68/23, dalje u tekstu: Pravilnik) stupio je na snagu 1. srpnja 2023. godine. Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestao je vrijediti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN, br. 32/15-35/17).
Poslodavci su obvezni do 1. listopada 2023. godine uskladiti obračunske isprave s novim Pravilnikom.