COVID-19 mjere

25. studenoga 2020.

Dana 17. rujna 2020. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona sa izmjenama i dopunama u području oporezivanja zbog pandemije bolesti COVID 19.


Dana 17. rujna 2020. na snagu je stupio novi Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona s izmjenama i dopunama u području oporezivanja zbog pandemije bolesti COVID 19. Novim izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona donose se sljedeće bitne promjene vezane za PDV na uvoz i troškove testiranja zaposlenika:

  • Za uvoz dobara obavljen do uključivo 31. prosinca 2020. smatra se da je porez na dodanu vrijednost pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV).
  • U uvjetima posebnih okolnosti (pandemija zbog bolesti COVID-19), iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti što ih poslodavac (isplatitelj primitka odnosno plaće) na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada a koji su u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca se ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada.