Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 1. dio

19. listopada 2023.

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 28. rujna 2023. izglasane su izmjene i dopune postojećih poreznih propisa. Većina izglasanih zakonskih promjena stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. U nastavku donosimo pregled glavnih izmjena zakonskih propisa.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

Povećanje osobnog odbitka – iznos osobnog odbitka povećava se s EUR 530,90 na EUR 560,00.
▪ Povećavaju se iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i utvrđenu invalidnost.
Ukida se prirez porezu na dohodak.
Razredi oporezivanja – podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s EUR 47.780
na EUR 50.400.
▪ Ukidaju se jedinstvene stope poreza na dohodak od 20% i 30% te će nove stope poreza na
dohodak od nesamostalnog rada i drugog dohotka biti određene od strane jedinica lokalne
samouprave unutar propisanih raspona.

Mogući raspon stopa poreza na dohodak:

Jedinica lokalne samoupraveNiža stopaViša stopa
Općina15% – 22%25% – 33%
Grad s < 30.000 stanovnika15% – 22,4%25% – 33,6%
Grad s >30.000 stanovnika15% – 23%25% – 34,5%
Grad Zagreb15% – 23,6%25% – 35,4%


Rok za donošenje odluke o stopi poreza na dohodak za jedinice lokalne samouprave je do kraja studenog 2023. godine, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Povećavaju se porezne stope koje se primjenjuju pri oporezivanju konačnih dohodaka, a kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Vrsta dohotkaStopa od 2024.
Dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine12%
Dohodak od imovinskih prava24%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava24%
Dohodak od kamata12%
Dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti12%
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka12%
Dohodak od samostalne djelatnosti – paušalno oporezivanje12%


Napojnice – neoporezivi iznos napojnice određuje se u iznosu EUR 3.360 godišnje. Iznos napojnice iznad neoporezivog dijela oporezuje se kao konačan drugi dohodak po stopi od 20%. Uvodi se i obveza dostavljanja informacije o primitku napojnice Poreznoj upravi, putem elektroničke veze koja je uspostavljena za potrebe fiskalizacije prometa u gotovini.

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj članak se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme objave teksta. Ovaj članak se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon objave.