Novi krug porezne reforme – 2024. godina – 4. dio

24. listopada 2023.

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 28. rujna 2023. izglasane su izmjene i dopune postojećih poreznih propisa. Većina izglasanih zakonskih promjena stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine. U nastavku donosimo pregled glavnih izmjena zakonskih propisa.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

▪ Ispravak porezne osnovice – jednostrana mogućnost umanjenja porezne osnovice isporučitelja u
roku od 6 mjeseci ako nije u mogućnosti naplatiti cijeli ili dio iznosa duže od godinu dana, a
poduzete su radnje za naplatu dospjelog potraživanja (ovršni postupak, utuženje na sudu, itd.)

▪ CESOP (Central Electronic System of Payment information) – uvodi se obveza dostave
podataka svim pružateljima platnih usluga na razini EU, a u svrhu provođenja kontrola nad
prekograničnim isporukama i suzbijanje prijevara u vezi s PDV-om


Zaokruživanje iznosa

▪ Od 1.1. 2024. godine, EUR iznosi se u svim propisima zaokružuju u korist poreznih obveznika (npr.
iznos prihoda za potrebe utvrđivanja stope poreza na dobit se zaokružuje na EUR 1.000.000,00,
dok se prag za upis u registar obveznika PDV-a zaokružuje na EUR 40.000,00.).

■■■

Molimo Vas da imate na umu činjenicu da je zakonodavstvo sklono čestoj promjeni. Ovaj članak se stoga nužno temelji na našem razumijevanju i ispravnom tumačenju zakona i prakse u vrijeme objave teksta. Ovaj članak se neće ažurirati s obzirom na promjene u zakonodavstvu do kojih dođe nakon objave.