Što donosi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu?

Što donosi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu?

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu prenose se odredbe Direktive
EU 2021/2101 čiji je cilj povećati transparentnost i javni nadzor nad informacijama o porezu na dobit
koje dostavljaju poduzetnici koji posluju na državnom području više država članica te čiji prihod premašuje 750 milijuna eura.